Bursa
Jumlah hari bursa 250 hari pada 2022, ada 10 hari libur, berikut jadwal lengkapnya

Jumlah hari bursa 250 hari pada 2022, ada 10 hari libur, berikut jadwal lengkapnya

Dalam kalender libur bursa tahun 2022. Jumlah hari bursa di tahun 2022 sebanyak 250 hari, sedangkan libur 10 hari.

Jumlah hari bursa 250 hari pada 2022, ada 10 hari libur, berikut jadwal lengkapnya